Regulamin

REGULAMIN

1. Antykwariat-Księgarnia Aleksandra Tracz, REGON: 243125087, NIP: 6311761431, 44–100 Gliwice, ul. Ojca Jana Siemińskiego 11/6, prowadzi sprzedaż towarów stacjonarnie w siedzibie firmy pod ww. adresem, oraz za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Z naszą firmą można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: a.skrzypek1408@gmail.com oraz pod numerem telefonu +48 32 231 15 00, w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku 9.00–18.00, w soboty 10.00–14.00. 

3. Antykwariat przyjmuje zamówienia za pomocą strony internetowej: https://antykwariatkawka.com.pl/

4. Antykwariat oferuje do sprzedaży towary używane, tj. pochodzące z rynku wtórnego, dlatego też mogą one nosić ślady użycia. 

5. Nasza firma przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku, a realizuje je w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, z wyłączeniem soboty i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

6. W przypadku niedostępności Towaru u Sprzedającego lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sprzedający zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Kupującego.

7. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Do ceny zamówienia z wysyłką, doliczany jest koszt wysyłki, zgodnie z taryfą podaną na stronie internetowej. 

9. Możliwy jest odbiór osobisty w Antykwariacie, bez kosztów przesyłki.

10. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności przelewem na numer konta bankowego: 73 1140 2004 0000 3002 7457 9568 oraz za pomocą szybkich płatności. Przy odbiorze osobistym, w siedzibie firmy, płatność może być dokonana za pomocą terminala bankowego bądź gotówką.

11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub, po wybraniu odpowiedniej opcji przez Klienta, faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są gotowe do wysyłki.

12. Na wpłatę lub odbiór osobisty czekamy 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

13. Przesyłki z zakupionym towarem wysyłamy, w ciągu dwóch dni roboczych od wpłynięcia płatności na konto, za pomocą: Poczty Polskiej (koszt wysyłki 16 PLN), kuriera (koszt wysyłki 15 PLN) oraz do paczkomatu InPost (koszt wysyłki 13 PLN).

14. Reklamacje można składać po przesłaniu informacji na adres e-mail: a.skrzypek1408@gmail.com ze wskazaniem przyczyny reklamacji. Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu na adres firmy wraz z paragonem lub kopią faktury zakupu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od chwili otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

15. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Warunkiem zwrotu książek jest uprzednie powiadomienie sprzedawcy o tej decyzji drogą mailową na adres a.skrzypek1408@gmail.com. W takim wypadku firma zwraca Klientowi przelewem kwotę wpłaconą uprzednio tytułem zapłaty za towar, w terminie 7-u dni roboczych od otrzymania przez nas przesyłki ze zwróconym towarem. Koszt przesłania książki z powrotem do antykwariatu ponosi Klient.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych jest Antykwariat Kawka.

2. Zbierane przez Sprzedającego dane osobowe służą wyłącznie do:

  •  realizacji zamówienia(e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, nr rachunku bankowego);
  •  do ewentualnego przekazania informacji o bieżącej lub przyszłej ofercie, o co Kupujący może poprosić mailowo lub telefonicznie;

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Antykwariat Kawka.  

4. Dane będą przechowywane aż Kupujący zgłosi sprzeciw względem ich przechowywania lub sami je skasujemy uznając, że się przedawniły albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia.

5. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom pocztowym – wyłącznie w celu realizacji zamówienia; 
  • firmom informatycznym, na których serwerach znajduje się ta strona i nasze konta pocztowe – wyłącznie w celu obsługi i funkcjonowania tej strony i kont poczty elektronicznej.

6. Antykwariat nie przekazuje danych do firm zajmujących się reklamą, telemarketingiem itp., ani nie korzysta z adresów Kupujących, by wysyłać wiadomości o charakterze reklamowym.

7. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z RODO oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.